Hidro Mühendislik Müşavirlik

İçeriğe git

Ana menü:

   
 

MÜHENDİSLİK 
2017 
Tanıtım Dosyası 
       
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
ve 
HİDRO MÜHENDİSLİK İşbirliğiyle
"Ticari Bina ve Konutlarda Havalandırma Sistemlerinin İşletilmesi ve Bakımı" 
Eğitim Programı düzenlenmektedir.


Ölçme Her Şeydir.

Ölçerek göremediklerimizi görünür hale getirebiliriz.Ölçerek sistemlerinizde ki aksaklıkları belirleyebiliriz; aksaklıkların giderilmesini sağlayabiliriz.Sistemlerinizde ayar ve dengeleme yaparak sistemlerinizin iyileştirilmesine ve enerji verimliliğinin sağlanarak işletme giderlerinizin düşürülmesine katkıda bulunabiliriz.


Endüstriyel Tesislerde üretim hattında açığa çıkan zehirli veya kirli gazların çalışanların sağlığına zarar vermeden ortamdan uzaklaştırılması hayati önem taşır. Bu nedenle endüstriyel havalandırma sistemleri tasarımdan kurulumuna kadar özel bilgi ve beceri gerektiren bir konudur. 
Basınçlandırma sistemi çalıştığı zaman, bütün kapılar kapalı iken basınçlandırılan merdiven yuvası ile bina kullanım alanları arasındaki basınç farkının en az 50 Pa olması şarttır. Açık kapı durumu için basınç farkı en az 15 Pa olması gerekir.
YANGIN TESİSATI KONTROLLERİ

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, 
Motopomplar, Boru Tesisatı, 
Yangın tesisatının projeye uygun olarak görevini yapmasının  yıllık kontrolü
İlgili Standartlar: TS 9811,TS EN 671-3,TS EN 12416-1 + A 2,TS EN 12416-2 + A1,TS EN 12845 + A 2
İlgili Yönetmelik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK 3
Projede belirtilen kriterler
 

Tesisinizde Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Sıhhi tesisatlar la ilgili birçok sistem mevcut olabilir.

Sistemlerinizin doğru projelendirilip, projelendirilmediğinden; projesine uygun yapılıp yapılmadığından; uygun şekilde devreye alınıp alınmadığından;
Haberdar mısınız?!  DEVAMI İÇİN

Havalandırma sisteminin parçaları olan hava santralleri, klimalar ve fan coil üniteleri, Hava dağıtım ve toplama araçları, fanlar ve benzeri ürünler belirlenmiş koşullar altında yine önceden programlanmış kapasiteleri karşılayacak şekilde çalışırlar. DEVAMI İÇİN 

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ' nde genel olarak enerjinin bir noktadan bir noktaya taşınması sıvılar aracılığıyla olmaktadır. 
Sıvının istenilen bir yere istenilen sıcaklıkta ve miktarlarda taşınması sistemin tamamının dengede ve enerji verimli çalışması için önemlidir.DEVAMI İÇİN

Güneş enerjisi sistemlerinin projelendirilmesi,
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili fizibilite çalışmalarının yapılarak raporlanması,
Güneş enerjisi sistemlerinin bakımı ve verimlilik analizleri,


Bina dış kabuğu ısı geçirme katsayılarının ölçülerek tespit edilmesi,
  • Mantolama kalınlığının yönetmeliklere uygun olup olmadığının tespiti,
  • Bina dış cephe mantolama, cephe giydirme işlerinde danışmanlık hizmetleri,
  • Bina mekanik tesisat sistemlerinin muayenesi,

Sistemlerinizin doğru projelendirilip, projelendirilmediğindenprojesine uygun yapılıp yapılmadığından; uygun şekilde devreye alınıp alınmadığından; zamanla etkinliğini kaybedip sadece enerji tüketen bir sistem haline gelip gelmediğinden;                    Haberdar mısınız?
 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön