Hidro Yapı Mühendislik, aşağıdaki politikalar doğrultusunda hareket eder. Bu politikaları tüm çalışanlarına duyurur ve ilgili taraflara ulaşılabilir kılar:

  • Hidro Yapı Mühendislik yürüttüğü faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için çalışır,
  • Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu kullanır,
  • Kirliliğin önlenmesi için atıkların yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafını gerçekleştirir,
  • Tüm Hidro Yapı Mühendislik personelinde çevre bilinç ve kültürünün oluşması konusunda çaba gösterir,
  • Tüm çalışanlarının çevrenin korunmasına katkıda bulunmalarını teşvik eder,
  • Yasal şartlar ve diğer şartlarla ilgili uygunluk yükümlülüklerini yerine getirir,
  • Çevre performansını arttırmak için Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirir.